Прегледи: 1532
Блок в студентския град.
– Скъпи, хайде да купим щори. Като се събличам, колегите от другия блок, може да ме видят!
– Няма страшно, като те видят, сами ще си купят!